Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Ny innkjøpsstrategi og e-handel i hele kommunen

Driftskostnadene knyttet til ny e-handelsløsning vil være 1,5 millioner kroner. Dette er kostnader i form av brukerstøtte, utvikling, vedlikehold etc. Ny innkjøpsstrategi med implementert e-handelsløsning vil gi betydelige besparelser for kommuneorganisasjonen gjennom mer effektive innkjøpsprosesser og lavere anskaffelseskostnader. For konsernet Drammen kommune er det anslått en besparelse for økonomiplanperioden 2013 - 2016 på omlag 20 millioner kroner.  Hvordan er lønnsomhetsberegningen for e-handel? Hvor mye er investert? Hva er de årlige driftskostnadene? Hva er forventet innsparing pr omsatt million kroner? Hvilke terskelverdier er det for innsparing?

Drammen som e-kommune

Det vil fortsatt være en sterk satsning på innbyggerrettede IKT-tjenester. Sosiale medier er tatt i bruk for å styrke kontakten med og servicen overfor byens innbyggere og næringsliv. Investeringene i elektroniske informasjons- og styringssystemer gir effektive arbeidsmetoder og økonomiske besparelser i kommuneorganisasjonen som helhet.

3D-modellering av byen

3D-kart er et godt verktøy for saksbehandlere og beslutningstagere, og alle store aktører jobber nå med 3D-modeller.

 
Topp