Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

* Det er variasjoner kommunene i mellom hvordan utgifter knyttet til administrasjon regnskapsføres. Dette forklarer noe av forskjellen i de tallene som fremkommer i tabellen.

 
IndikatorDrammen 2010Drammen 2011Fredrikstad 2011Kristiansand 2011Sandnes 2011Gjennomsnitt ASSS 2011Gjennomsnitt Buskerud 2011Gjennomsnitt landet ex. Oslo 2011
Brutto drifts-utgifter til administrasjon i kroner per innbygger (KOSTRA) *3 6652 8172 5363 4922 012-3 6413 286
Topp