Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjettTabell 5. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 (tall i millioner 2013-kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:8,014,00,00,022,0
Utvidelse av barneboligen8,014,00,00,022,0
Sum investeringstiltak8,014,00,00,022,0
 

Utvidelse av barneboligen

Det er bevilget én million kroner i 2012 til forprosjektering av Bekkevollen barnebolig på Åssiden fra 14 til 24 plasser, da det er økt behov for avlastning og heldøgnstilbud for brukergruppen innen autismespekteret. Utvidelsen vil skje ved påbygg av én etasje. Det foreslås bevilget 22 millioner kroner til utvidelsen, fordelt med 8 millioner kroner i 2013 og 14 millioner kroner i 2014. Økt husleie vil påløpe fra 2015. Rådmannen vil komme tilbake med driftsmessige konsekvenser i økonomiplan 2015-2018.
 

 
Topp