Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Politisk styringTil gjennomføring av Stortingsvalget i 2013 foreslås 4 millioner kroner. Til utarbeidelse av Drammen kommunes fremtidige frivillighetspolitikk foreslås avsatt 0,3 millioner kroner årlig. Utgiftene til regionalt samarbeid reduseres ettersom Rådet for Drammensregionen avvikles i sin nåværende form.

Fakta om programområdet

Programområde 10 Politisk styring omfatter Drammen kommune som politisk organisasjon og systemene som benyttes i den politiske styringen av kommunen. Programområdet har ansvar for tilrettelegging og avvikling av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår, utlegging av politiske saker, samt kontakten mellom de folkevalgte og administrasjonen. Programområdet har også ansvar for forberedelse til og avvikling av stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Tabell 1. Politiske møter og saker i Drammen kommune

20102011Pr. 01.10.12
Antall møter bystyret9106
Antall møter bystyrekomiteene 272618
Antall møter formannskapet17169
Antall behandlede saker i bystyret114118111
Antall behandlede saker i formannskapet11910184
Antall behandlede saker i bystyrekomiteene929085
 

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Drammen kommune har siden 1.1.02 hatt en komitemodell, med bystyrekomiteer uten vedtaksmyndighet, men med innstillende myndighet overfor bystyret. Formannskapet er beslutningsorgan på de mer driftsorienterte områdene, og har blant annet oppgaver tilsvarende formannskapets oppgaver etter kommuneloven og planutvalg etter plan- og bygningsloven. Det er bystyret og bystyrekomiteene som står for den overordnede politiske styringen av kommunen. Bystyret vedtok 15.12.10 i sak 112/10 Gjennomgang av politisk styringsstruktur blant annet å redusere antall medlemmer i formannskapet fra 15 til 11 for valgperioden 2011–2015.

Utfordringer

Kontingenter regionale samarbeidsorgan
Drammen kommune er medlem av flere regionale samarbeidsorgan. I regionale samarbeidsorgan er kronebeløp per innbygger utgangspunktet for kontingentberegning fra deltakerkommunene. Både Samarbeidsalliansen Osloregionen og Vestregionen legger opp til å videreføre gjeldende kontingentnivå i 2013. 

Gjennomføring av kommunestyre- og stortingsvalg innenfor tildelt budsjett har vist seg å være en økonomisk utfordring.

Hovedmål (bystrategi) 

  • Drammen skal ha et aktivt lokaldemokrati og god medvirkning.

Langsiktige mål (bystrategi)

  • Valgdeltakelsen skal være på minst samme nivå som ved valget i 2011.
  • Åpen kommune med gode muligheter for innsyn og medvirkning i politiske prosesser. 

Les mer om politisk styring

 
Topp