Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Programområdets hovedaktiviteter omhandler løpende politisk møtevirksomhet og de aktiviteter som gjennomføres for å understøtte dette. Videre er valgavvikling annet hvert år en sentral aktivitet som krever ekstraordinær innsats av kommuneorganisasjonen.

Prosjekter

Frivillighetsprosjekt
Bystyret har vedtatt at det skal legges frem sak om Drammen kommunes framtidige frivillighetspolitikk. Det politiske ansvaret for utformingen av frivillighetspolitikken er lagt til et bredt sammensatt politisk ad hoc-utvalg.

 
Topp