Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

 
Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:76,041,537,536,5191,5
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder1,51,51,51,56,0
Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett21,021,021,021,084,0
Rehabilitering bybrua30,030,0
Sammenhengende turveier langs Drammenselva1,51,01,01,04,5
Nærmiljøanlegg/lekeplasser4,04,04,04,016,0
Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere5,05,05,05,020,0
Fellesprosjekter med vann og avløp4,04,04,04,016,0
Oppgradering av gatelys - lavenergi3,05,01,09,0
Ny løypemaskin Konnerud1,01,0
Kunstgress Marienlyst5,05,0
Investeringstiltak Drammen Eiendom KF:21,00,00,00,021,0
Nytt P-hus Strømsø21,021,0
Sum97,041,537,536,5212,5
Topp