Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Prosjektet Norges beste skole videreføres i drift fra 2012 med 9,7 millioner kroner. Dette gjør det mulig å videreføre satsningen på lærerkompetanse, samarbeid mellom hjem og skole, elevmiljøet og organisasjonsutvikling. Rådmannen vil tidlig i 2013 fremme en egen sak for bystyret i forhold til videre satsning innenfor Norges beste skole

Valgfag innføres trinnvis på ungdomstrinnet fra høsten 2012. Det første skoleåret vil fagene gjelde alle elever på 8. trinn, fra høsten 2013 både 8. og 9. trinn og fra høsten 2014 alle tre trinn i ungdomsskolen. Til sammen skal det tilbys 12 ulike valgfag.

100 elever på 10. trinn i Drammen forserer fag i videregående opplæring skoleåret 2012-13. Forseringen tilbys i fagene engelsk og matematikk og gir elevene to ekstra undervisningstimer pr uke.

Utbyggingen av Åskollen skole er i gang og vil stå ferdig i 2014. Dette er en utbygging som erstatter bygg som rives og tar hensyn til elevtallsveksten.

Frydenhaug skole totalrenoveres og bygges ut slik at den nye skolen skal kunne ta imot 100- 110 elever fra 2014. I byggeperioden har alle elever og lærere flyttet inn i gamle Strømsø skole.

Utbyggingen ved Svensedammen skole ferdigstilles første halvår 2013.

I forslaget til Statsbudsjett for 2013 er Drammen kommune gitt mulighet til å søke om 5 ekstra stillinger til Marienlyst skole. Rådmannen vil søke om ekstra ressurser og vurdere hvordan disse ressursene best kan brukes. Dersom søknaden innvilges vil rammen for programområdet justeres ved behandling av 1. tertialrapport for 2013.

 
Topp