Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett - endringer

 
År_2013År_2014År_2015År_2016
Boligsosialt arbeid0,70,80,80,8
LAR/LAV - videreføring av tilbud0,40,50,50,5
Tilskudd nye utleieboliger 0,71,41,41,4
Husleie rehabilitering Introduksjonssenteret0,60,60,60,6
Utskifting av inventar0,30,30,30,3
Nærværsprosjekt0,50,50,50,5
Innlemming av øremerket tilskudd rus4,54,54,54,5
Kostnader ved økt mottak av flyktninger i 20124,53,21,91,9
Effektivisering av tjenester-6-6-6-6
Tilpasning av tjenestetilbud i NAV-3,3-3,3-3,3-3,3
Sum driftstiltak2,92,51,21,2
Topp