Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall - sosiale tjenester

 
IndikatorDrammen_2010Drammen_2011Snitt ASSS_2011Fredrikstad_2011Kristiansand_2011Sandnes_2011Snitt Buskerud_2011Snitt for landet ex_Oslo_2011
Andel arbeidsledige 16 – 24 år3 %2,10 %1,70 %3,30 %1,80 %1,40 %1,90 %1,90 %
Andel arbeidsledige 25 – 66 år2,30 %2,40 %1,90 %2,70 %2,30 %1,60 %1,80 %1,90 %
Andel sosialhjelpsmottaker 20 – 66 år av innbyggere 20 – 66 år4,80 %4,50 %3,60 %4,30 %3,40 %2,80 %3,90 %3,70 %
Antall registrerte søknader om kommunal bolig per 1000 innbygger13117,5612577
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger212319,31724122121
Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0 – 3 måneder av alle med midlertidig botilbud85 %92 %81,60 %80100-86 %76 %
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer per innbygger 20 – 66 år712810689394739545304323
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer18,70 %21,70 %22,10 %10,40 %24,50 %27 %11, 5 %12,50 %
Andel innvandrere og flyktninger som går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram40 %53 %
Topp