Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 1. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2012- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett_2012Forslag til økonomiplan
År_2013År_2014År_2015År_2016
Driftsutgifter120,4131,0133,7134,7134,7135,7
Driftsinntekter-185,3-211,8-217,6-224,0-230,5-240,0
Netto ramme-64,9-80,8-83,9-89,3-95,8-104,3
 

Tabell 2. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2012- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Kjøp av vann fra Glitrevannverket0,01,01,02,0
Bortfall inntekter av septikmottak0,30,30,30,3
Økning inntekter vann-3,5-7,0-10,6-15,1
Økning inntekter avløp-2,2-5,1-8,0-13,0
Sum driftstiltak-5,5-10,9-17,4-25,9
 

Kjøp av vann fra Glitrevannverket

Glitrevannverket økte prisen betydelig fra 2011 til 2012, og planlegger de kommende årene å øke prisen moderat, gitt gjeldende rammebetingelser. Det antas ikke at det blir behov for å øke budsjettet til kjøp av vann i 2013.

Bortfall inntekter septikmottak

Fra 2013 skal Lindum AS motta all septik fra septiktanker som ikke er tilknyttet kommunale avløpsledninger i Drammen. Gebyrene fra disse bortfaller. Abonnenter som har septiktanker tilknyttet det kommunale avløpsnettet (disse betaler ikke eget septikgebyr) skal fortsatt levere på Muusøya. Mottaket på Muusøya kan derfor ikke legges ned. 

Økning inntekter vann

På grunnlag av nye antakelser om lavere rentenivå enn benyttet i fjorårets beregninger (det er for økonomiplanperioden 2013-2016 regnet med 1,5 prosent i 2012, 2,0 prosent i 2013, og deretter 2,5 prosent) samt mindre økning i vannprisen til Glitrevannverket, antar vi at det ikke blir nødvendig å øke den mengdeavhengige vannprisen (prisen per m3) så mye som i forrige økonomiplan. Det er regnet med en økning på 9 prosent per år i perioden 2013 - 2015 og 5 prosent i 2016. Fastleddet er forutsatt uendret.

Økning inntekter avløp

På grunnlag av nye antakelser om lavere rentenivå enn benyttet i fjorårets beregninger (det er for økonomiplanperioden 2013-2016 regnet med 1,5 prosent i 2012, 2,0 prosent i 2013, og deretter 2,5 prosent), antar vi at det ikke blir nødvendig å øke den mengdeavhengige avløpsprisen (prisen pr m3) så mye som i forrige økonomiplan. Det er regnet med en økning på 6 prosent pr år i perioden 2013 - 2015 og 3 prosent i 2016. Fastleddet er forutsatt uendret.

 
Topp