Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Utvikling selvkost avløp

 
Selvkost avløp (tusen kr)Regnskap_2011Budsjett_2012År___2013År___2014År___2015År___2016
Direkte driftskostnader62 95967 53669 48969 48969 48969 489
Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester1 9341 9921 9921 9921 9921 992
Kalkulerte kapitalkostnader53 81354 00959 77565 25767 87769 800
Salgs- og overføringsinntekter-1 796-1 431-1 228-1 228-1 228-1 228
Sum selvkostgrunnlag116 911122 107130 028135 510138 130140 053
Gebyrinntekter-107 818-126 374-130 157-133 055-135 901-140 473
Netto årsresultat (minus er overdekning)9 093-4 267-1292 4552 229-421
Selvkostdekning92,2 %103,5 %100,1 %98,2 %98,4 %100,3 %
Akkumulert fond m/renter 1 936-2 336-2 537-1272 1361 783
Topp