Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Utvikling selvkost vannforsyning

 
Selvkost vann (tusen kr)Regnsk.2011Budsj.2012År___2013År___2014År___2015År___2016
Direkte driftskostnader45 93652 84753 72154 72154 72155 721
Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester1 5891 6371 6371 6371 6371 637
Kalkulerte kapitalkostnader18 45618 11521 13624 31826 52028 761
Salgs- og overføringsinntekter-14100000
Sum selvkostgrunnlag65 84072 59976 49480 67682 87886 119
Gebyrinntekter-63 751-71 841-74 605-78 115-81 751-85 807
Netto årsresultat (minus er overdekning)2 0897581 8892 5611 126312
Selvkostdekning96,8 %99,0 %97,5 %96,8 %98,6 %99,6 %
Akkumulert fond m/renter -6 293-5 683-3 936-1 468-373-68
Topp