Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomiplan 2016-2019

Gode overganger og helhetlige tjenester er målet for budsjettforslaget for Drammen kommune i 2016. Det utarbeides langsiktige handlingsplaner for barnehage, skole og oppvekst som blant annet fokuserer på overganger barn og unge opplever gjennom læringsløpet. Hverdagsrehabilitering innføres i hele helse, sosial og omsorg for at flere skal klare seg selv og leve lengst mulig i eget liv.

Arealdelen i kommuneplanen vil følges opp med planlegging på områdenivå, for å sikre en helhetlig byplanmessig utvikling slik at fellesskapets interesser blir ivaretatt, når større områder utvikles.

 

Topp