Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Leseveiledning

Oppbyggingen av dokumentet

Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2017-2020 er bygget opp i seks deler:
•    Del 1 – Oppsummering- Inkludert hovedtrekk i budsjettforslaget og rådmannens forslag til vedtak med tilhørende tabeller for drifts- og investeringsbudsjettet, gebyrer og betalingssatser
•    Del 2 – Driftsbudsjettet
•    Del 3 – Investeringsbudsjettet
•    Del 4 – Omtale av programområdene
•    Del 5 – Eierstyring – Kommunale foretak og selskaper
•    Del 6 – Medarbeidere

Rådmannen har lagt vekt på å bygge opp dokumentet på en slik måte at man får fokus på hele budsjettet. For å få en oversikt over hovedtrekkene i budsjettforslaget skal det være tilstrekkelig å lese del 1.

Det er utarbeidet statusbeskrivelser som underbygges gjennom relevante nøkkeltall, for å gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag. De angitte mål styrer utviklingen av tjenestene. Det er rådmannens intensjon at dette skal gjøre det lettere å prioritere både mellom og innenfor programområdene.

Programområdene

Drammen kommunes tjenesteproduksjon er inndelt i 14 programområder.

Vedlegg

I tillegg er det tatt med 18 vedlegg, herunder spesifikasjon av programområdenes driftsrammer, obligatoriske budsjettoppstillinger, budsjettforslag og innspill fra underliggende foretak selskaper og langtidsbudsjett for Drammen kommune for perioden fram til 2026. Det vises også til følgende vedlegg som er tilgjengelige under ”Vedlegg til økonomiplan 2017-2020” i budsjettportalen på kommunens hjemmeside:

Leseveiledning

 
 
Topp