Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samfunnssikkerhet

Rådmannen foreslår å ansette en prosjektleder for å utrede anskaffelse og bruk av ny og fremtidsrettet teknologi i forhold til varslingsanlegg på skoler og barnehager, pasientvarsling og trygghetsalarmer, samt nødkommunikasjon ved langvarig bortfall av strøm. Det avsettes 1,5 millioner i investeringsbudsjettet i 2017 til dette.

Det avsettes 0,5 millioner kroner til å utarbeide digitale kart. Felles 110-sentral for Sørøst-Norge etableres i Tønsberg 1. kvartal 2018.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområdet omfatter tilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS med åtte eierkommuner, Vestviken 110-sentral med 32 eiere som dekker 35 kommuner i Buskerud og Vestfold, samt tilskudd til Sivilforsvaret og interkommunalt samarbeid om oljeberedskap.  

Sammenligning med andre kommuner 

Netto utgifter til forebygging av branner er redusert fra 55 kroner per innbygger i 2014 til 47 kroner i 2015 i Drammen, noe som er betydelig lavere enn snittet for ASSS-kommunene og landet. 

Drammens samlede netto driftsutgifter til beredskap mot branner er 585 kroner per innbygger. Dette er lavere enn flere av ASSS-kommunene og også snittet i ASSS som var 601 kroner i 2015. Netto driftsutgifter til beredskap mot branner har økt fra 2014 til 2015 som følge av at brannberedskapen har økt fra to til tre vaktlag i 2015 da tettstedet Drammen nå overstiger 100 000 innbyggere.

Driftsutgifter pr innbygger til forebygging

Utgifter per innbygger beredskap

Nøkkeltall

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Drammen er en robust og trygg kommune med god samfunnssikkerhet.

Les mer om samfunnssikkerhet

 
Topp