Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Nye tiltak

Kapasitetsutvidelse av Byutvikling

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2 millioner kroner fra 2017. Rammeøkningen vil dekke kostnadene til nye organisasjonsmodell og gi økt kapasitet for byggesak.

Oppfølgingsprosjektet

Rådmannen foreslår 1 million kroner i 2017 til å sluttføre oppfølgingsprosjektet knyttet til korrupsjonssaken på byggesak. Dette beløpet er noe usikkert fordi det er vanskelig å anslå ressursbruken i de konkrete byggesakene.

Destinasjon Spiraltoppen

Bystyret vedtok i økonomiplan 2016-19 at det skal avsettes 1 million kroner per år i planperioden til utvikling av Destinasjon Spiraltoppen. Midlene ble opprinnelig tildelt P06 Kultur, men foreslås nå overført til P04 Byutvikling.

Plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya

Plansamarbeid Lierstranda vil fortsette også i 2017 og det avsettes 500 000 kroner til dette.

Planløft for byvekst- 15 mill ny avsetning

Oppfølging av bystrategien med vedtatt arealplan krever fortsatt meget høy planinnsats. For å takle planløftet som vil fortsette noen år fremover foreslås en avsetning av nye 15 millioner kroner for å ha tilstrekkelig kapasitet til planarbeid.

 
Topp