Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kultur

Rådmannen foreslår at Drammen krematorium rehabiliteres utvendig. I samarbeid med aktørene utredes tilrettelegging av øvings- og konsertlokaler for akustisk musikk ved utvalgte skoler. Harmonien utredes for ombygging til byens sentrale øvings- og konsertlokale. Det foreslås bevilget 1 million kroner til Kunst rett Vest i Drammen i 2018. Det legges opp til at Drammens Museum blir vertskap for denne regionale kunstutstillingen sammen med kommunen.

Globus – internasjonal mat- og kulturfestival ble en suksess. Rådmannen foreslår 750 000 kroner årlig til videreføring av festivalen.  

Til arbeidet med ny kulturpolitikk for Drammen foreslår rådmannen bevilget 200 000 kroner i 2017 og 2018. Midlene skal brukes til bred forankring av planprosessen og til undersøkelse av innbyggernes kulturbruk.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområdet omfatter bibliotek, kulturskole, interkultur, fritidstilbud, og tilrettelegging for kulturlivet gjennom tilskudd og kulturforvaltning. Programområdet omfatter også tilskudd til gravplassforvaltning og kirke-, tros- og livssynssamfunn. 

Kulturlivet i Drammen omfatter noen kommunale og mange ikke-kommunale aktører. I 2015 hadde 13 kulturinstitusjoner i Drammen til sammen mer enn én million besøk. Drammens Museum og Brageteatret hadde nesten førti tusen besøk hver, Drammen Kino viste mer enn ni tusen forestillinger. Åtte av ti drammensere var medlem av Den norske kirke eller et annet tros- og livssynssamfunn. 

Netto driftsbudsjett for programområdet er foreslått til 144,3 millioner kroner. Samlet bemanning i kommunale kulturtjenester og tilrettelegging for kulturlivet er cirka 70 årsverk. 

Sammenlikning med andre store bykommuner

Drammen har høyere besøkstall på biblioteket enn gjennomsnittet av andre storkommuner. Utlånet er lavere. Utviklingen avspeiler omstillingen fra tradisjonelt bibliotek til litteraturhus. En mindre andel av byens barn og unge deltar i kulturskolens ordinære undervisningstilbud enn i de andre kommunene, og driftskostnadene per bruker er lavere. Drammen gir gjennomgående lavere tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Drammen kino har god kapasitet og mange forestillinger sammenlignet med kinotilbudet i andre kommuner.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser og økt aktivitet i byens kulturliv.

Les mer om kultur

 
Topp