Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål politisk styring

Mål- og resultatstyring benyttes ikke innenfor programområde 10 Politisk styring. I vedtatt Bystrategi 2036 er det lagt til grunn følgende mål for programområdet:

Hovedmål i Bystrategi 2036

Drammen skal ha et aktivt lokaldemokrati med bred medvirkning.

Vedtatte mål i Bystrategi 2036

  • Høy valgdeltakelse
  • Åpen kommune med gode muligheter for innsyn og medvirkning i politiske prosesser
 
Topp