Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

1. Det tas en mer aktiv rolle som tilrettelegger og pådriver for aktivitet i sentrum og det samarbeides tett med alle typer arrangører og Byen Vår Drammen.

2. Det påses at graving ikke reduserer verdien på veikapitalen. Graveregimet er definert av lover, forskrifter og regler, og skal bidra til bedre oppfølging og koordinering av gravetiltak i kommunen.

3. Det skal sikres at Drammen har et trygt og effektivt transportnett tilrettelagt for alle brukergrupper i en driftssituasjon. Det skal sørges for en løpende og langsiktig planlegging av drift- og vedlikehold i samarbeid med andre aktører. Arbeidet for mer effektiv energibruk i driftsfasen fortsetter, spesielt når det gjelder fjernvarme og vinterdrift.

 
Topp