Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultatstyring

Resultater og fokus 2017 

Bystyret vedtok våren 2015 en faglig standard på nasjonale prøver i drammensskolen, noe som betyr at færre enn 22 prosent av elevene på 5. trinn skal være på mestringsnivå 1 i lesing. Tilsvarende skal færre enn 15 prosent av elevene på 9. trinn være på mestringsnivå 1 og 2 i lesing. Arbeidet kvalitetssikres gjennom tydelige standarder for måloppnåelse. 

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig, og målet er at resultatene skal vise at elevenes trivsel, fraværet av mobbing og elevenes opplevelse av å ha et godt læringsmiljø ligger på eller over nasjonalt snitt. Faglige utfordringer og støtte fra lærerne er indikatorer som gir viktig informasjon om kvaliteten på undervisningen. 

I eksamensfagene er målet at elevene skal prestere høyere enn landsgjennomsnittet de siste tre årene. 98 prosent av elevene som går ut av grunnskolen skal ha direkte overgang til videregående opplæring, og flere elever skal fullføre yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsløp.

 
Topp