Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Idrett, park og natur

”Idrettsløftet” med etablering av nye kunstisbaner, rehabilitering av kunstgressbaner, og etablering av flerbrukshaller fortsetter. De største prosjektene er nye flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler. Investeringene er nærmere omtalt under programområde 12 Skole. Gjennomføring av «Friluftsløftet» starter i 2017. Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det vil bli investert 5 millioner kroner per år i årene fremover.

Etableringen av Olympiatoppens regionale toppidrettssenter i Drammen støttes.  

For å stimulere til fysisk aktivitet for kommunens eldste innbyggere foreslås etablert et nærmiljøanlegg skreddersydd for seniorer i Bacheparken. 

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenestene omhandler forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsanlegg, parker og friluftsområder. Programområdet omfatter også samarbeid med idretten og naturbruker- og naturvernorganisasjoner. Programområdet har myndighetsutøvelse innenfor fagområdene.

Nøkkeltall

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser og økt aktivitet i byens kulturliv.

Les mer om kultur

 
Topp