Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Ledelse, organisering og styring

20 flere lærlingplasser per år i planperioden innen fagområdene helse, sosial og omsorg og oppvekst i tillegg til 53 lærlingplasser i 2016. Lederopplæring styrkes med 0,5 millioner kroner gjennom samarbeid med Høgskolen Sørøst-Norge.

Digitaliseringsstrategien følges opp i 2017 med flere prosjekt som skal gi nye selvbetjeningsløsninger og en økt digital tjenesteproduksjon. Det rettes et spesielt fokus på rutiner og kvalitet innen informasjonssikkerhet. Videre fortsetter arbeidet med nytt sak-/arkivsystem og nytt budsjett- og analyseverktøy. For å gjennomføre kompetansekartlegging av ansatte i barnehagene og skolene anskaffes eget kompetansekartleggingsverktøy i kommunens HR-system, Agresso.  

For å følge opp vedtatt eiermelding i bystyret med blant annet utarbeidelse av verdivurderinger, eierstrategier og kvalitetssikre utbytteevne foreslås rammeøkning til innkjøp av eksterne vurderinger.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ledelse, organisering og styring omfatter Drammen kommune som administrativ organisasjon og styringssystemene som benyttes for å kunne levere de tjenester som er vedtatt. Programområdet består i hovedsak av virksomheten Service og administrasjon samt rådmannen med seksjoner. Funksjoner som tilligger programområdet er blant annet lønn og regnskap, arkiv, kundesenter m/turistinformasjon, kart og geodata samt innkjøp.

Nøkkeltall

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Drammen skal være blant de beste kommunene i landet når det gjelder kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk.

Les mer om ledelse, organisering og styring

 
Topp