Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Miljø, kompetanse og næring

Drammen kommune vil bidra med 2 millioner kroner årlig til et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet ”Næringsvekst 2020”. Bedriftsetableringer og satsing på gründere er en sentral del av satsingen.

Rådmannen foreslår å støtte Høgskolen i Sørøst-Norge med 3 millioner kroner årlig for å videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning.

For å styrke Drammen som kurs- og konferanseby foreslår rådmannen å videreføre støtten til Byen Vår Drammens prosjekt Destinasjon Drammen.  

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområdet omfatter kommunens arbeid med næringsutvikling og midler til høgskolen i Sørøst Norge (HSN) til utvikling av Campus Drammen. Det gis tilskudd til styrking av bylivs- og sentrumstiltak, kjøp av etablererveiledningstjeneste og tilskudd til prosjektet Destinasjon Drammen. I perioden 2017-2020 er det avsatt midler til prosjektet Næringsvekst 2020, som er et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet.

Nøkkeltall

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Drammen og regionen skal ha vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass pr to nye innbyggere.

Les mer om kompetanse, markedsføring og næring

 
Topp