Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

1. tertialrapport 2017

Driften per 1. tertial vurderes å være under god kontroll. Det er imidlertid nye utgiftsbehov og endring i forutsetningene innenfor flere av programområdene. Rådmannen foreslår derfor at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner. I tillegg tilbakeføres 14,3 millioner kroner netto fra fjorårets mer/mindreforbruk i programområdene.

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1. tertialrapport 2017, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue per e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 14. juni klokka 12. 

Svar vil foreligge fredag 16. juni.

 

Topp