Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet styrer mot balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2017.

Vurdering

Det er ikke behov for justering av driftsbudsjett.

Konklusjon 

Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme.


Investeringsbudsjettet 

Bevilgning for 2017 er på 135,6 millioner kroner. For 2016 var det ett mindreforbruk av investeringer på 16,3 millioner kroner som foreslås rebevilget for 2017. Justert investeringsramme for 2017 blir etter dette 151,9 millioner kroner. Per 1. tertial rapporteres at alle anlegg går etter planen, og årsprognosen tilsier utgifter på nivå med justert investeringsbudsjett. 

Den justerte investeringsrammen fordeler seg som følger:

  • Vannforsyning: 49,1 millioner kroner
  • Avløp og rensing: 91,8 millioner kroner
  • Dammer: 11,0 millioner kroner
 
Topp