Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

1. Tertialrapport 2013

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i 1. tertial 2013, og prosjektene er i rute. Tilpasning innenfor driftsbudsjettene er iverksatt på de fleste områder.

Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 4,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring på om lag 21 millioner kroner. Merforbruket er først og fremst knyttet til områdene Helse/Sosial/Omsorg. Tiltak er iverksatt for å redusere utgiftsveksten, og inndekning av merforbruket foreslås.
 
Det foreslås at det bygges flere avlastningsplasser for funksjonshemmede barn.

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1. tertialrapport 2013, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue pr e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 12. juni klokka 15.00. Rådmannens svar vil foreligge i løpet av fredag 14. juni.

Les mer om hovedtrekkene i 1. tertialrapport 2013.

1. tertialrapport 2013 (pdf).

 

Topp