Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper

De kommunale foretakene har samlet et overskudd på 23,8 millioner kroner pr. 1. tertial. Med unntak Drammen Parkering KF, som påvirkes av svak inntjening fra nye Blichsgate P-hus, styrer de kommunale foretakene mot årsresultater  i samsvar med budsjett. Eieruttakene fra de komunale foretakene foreslås opprettholdt med totalt 54,8 millioner kroner i 2013.

Generalforsamlingen for Lindum AS har fastsatt et utbytte på 8 millioner kroner for 2012. Dette er 4 millioner kroner mer enn budsjettert.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under selskaper. Dette gjelder aksjeselskaper som utbetaler utbytte og kommunale foretak.
Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Det er utarbeidet eierstrategier og mål både for KFene og ASene. Eierstrategien legger grunnlag for selskapsstrategiene. Rådmannen avholder møter med styret og daglig leder i forbindelse med resultatoppfølging ved tertialrapporteringene. Kommunens eierpolitikk er nærmere beskrevet i Drammen kommunes eiermelding.

 
Topp