Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Drammen Drift hadde et underskudd på 5,5 millioner kroner i 2012. Underskuddet skyldes primært konsekvenser av streik i forbindelse med lønnsoppgjøret (2,7 millioner kroner) og mindre tilfang av oppdrag i vintersesongen enn forventet (2,0 millioner kroner). Foretaket hadde ved inngangen til 2013 en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner, og har derfor fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom.

For inneværende år viser regnskapet per 1. tertial et underskudd på 0,7 millioner kroner, noe som er cirka 2 millioner kroner bedre enn et budsjettert underskudd på 2,7 millioner kroner. Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler med Drammen kommune kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial. Resultatet for 1. tertial er  bedre enn forventet, og 2. tertial har historisk sett et høyt aktivitetsnivå. Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på 1,4 millioner kroner for 2013. Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014.

Les fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Drift KF (vedlegg 4).

 
Topp