Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kjøkken KF

Regnskapet for Drammen Kjøkken KF viser for 1. tertial 2013 et positivt resultat på 1,4 millioner kroner. Dette er nesten 1,1 millioner svakere enn budsjettert, og tilsvarende svakere enn i samme periode i fjor. Resultatforverringen i forhold til budsjett er først og fremst relatert til kafeteriadriften og internsalg til institusjonstjenesten. Budsjettert årsresultat for foretaket er på 2,8 millioner kroner for 2013. Styret signaliserer ikke avvik i forhold til dette i 1. tertial. Årsresultatet skal dekke budsjettert eieruttak i 2013 på 2,1 millioner kroner. 

Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny produksjonsmetode. Det ble høsten 2012 ervervet tomt til nytt produksjonslokale i Tømmerkrana på Gulskogen innenfor en budsjettert ramme på 10 millioner kroner. Det er i gjeldende økonomiplan avsatt 80 millioner kroner til etablering av nytt produksjonslokale i perioden 2013-2015. Det pågår en prosess mellom Drammen Eiendom KF, Drammen Kjøkken KF og Helse- og omsorgstjenestene med sikte på å tilpasse nytt sentralkjøkken med utstyr samt nødvendig ombygging og utrustning av institusjoner og mottakssteder innenfor avsatt ramme. 

Drammen Kjøkken KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 14,5 prosent, som innebærer en økning på 3 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

Les fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Kjøkken KF (vedlegg 5).

 
Topp