Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner kroner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak. Drammen Parkering KF har per 1. tertial 2013 et overskudd på 3,8 millioner kroner, noe som er 0,8 millioner kroner under budsjett.

Blichs gate p-hus åpnet 11. januar 2013. I de første månedene har det pågått arbeid med installasjon av parkeringsteknisk utstyr og driftstilpassing av parkeringshuset. Tall fra første tertial viser at parkeringsbelegget har gitt en inntjening på kun cirka 20 prosent av budsjett. Resultatet fra 1. tertial 2013 viser at Blichs gate parkeringshus påfører virksomheten et betydelig underskudd. Styret forventer tilsvarende avvik for 2. og 3. tertial.

Det er innenfor foretakets budsjett lagt til grunn et underskudd på 3 millioner kroner for driften av Blichs gate P-hus i 2013. Ut fra status per 1. tertial varsler styret at en belastning av foretakets egenkapital må påregnes for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for 2013. Drammen Parkering KF hadde per inngangen til 2013 bokført egenkapital på 6,7 millioner kroner.

Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 10,3 prosent som er en  nedgang i forhold til samme periode tidligere år, og spesielt i forhold til samme periode i 2012, hvor fraværet var på hele 20,5 prosent.


Investeringsbudsjettet

Drammen Parkering KF er for 2013 tilført en investeringsramme på 1,7 millioner kroner til utskifting og oppgradering av utstyr mv. I tillegg er det i økonomiplan 2013-2016 forutsatt at ubrukte investeringsmidler i 2012 til inventar og utstyr i Blichs gate P-hus blir rebevilget i 2013. Foretaket opplyser at det er behov for rebevilge 1,2 millioner kroner til utstyrsanskaffelser som er belastet i 2013-regnskapet. Dette innebærer at det ikke er behov for å rebevilge 2,9 millioner kroner i ubenyttede midler fra den tidligere bevilgede rammen til inventar og uststyr i det nye P-huset.

Rådmannen foreslår i samsvar med styrets innspill at det rebevilges 1,2 millioner kroner til finansiering av årets utgifter til inventar og utstyr i Blichs gate P-hus. Foretakets låneramme for 2013 økes tilsvarende fra 1,7 til 2,9 millioner kroner.

Les fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Parkering KF (vedlegg 6).

 
Topp