Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et overskudd på 0,9 million kroner.  Dette er 0,3 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Salgsinntekter ble på 14,4 millioner kroner og totale inntekter inkludert tilskudd fra Drammen kommune er 20,0 millioner kroner. Driftskostnadene i perioden var 19,1 millioner kroner.
 
Drammensbadet KF har stabilisert besøkstallet i 1. tertial på et høyt nivå.  Besøket  per 1. tertial ble 141 357 som gir et daglig snitt på 1 189 besøkende.  I samme periode i 2012 hadde badet 136 938 besøkende. Høyere besøkstall enn budsjettert kompenserer noe for den lavere omsetningen per besøkende. Ved inngangen til 2. tertial er det gjort vesentlige grep både personellmessig og driftsmessig i kafeen for å bedre inntjeningen.

Som redegjort for i tidligere rapportering  er det registrert økt konkurranse om treningskundene. Det arbeides derfor med utvikling og videreføring av treningssenterets innhold og helhet knyttet til utvikling av trening/bad konseptet.

Les fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammensbadet KF følger (vedlegg  7).

 
Topp