Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Energiselskapet Buskerud AS

Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune). 

Det er i bykassens budsjett for 2013 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2012 et resultat etter skatt på 251,3 millioner kroner, som er 3,5 millioner kroner lavere enn i 2011. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien har styret innstilt på et utbytte på 108 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette vil innebære 54 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport 2013.

EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2013 viser et resultat på 270,8 millioner kroner etter skatt. Dette inkluderer en regnskapsmessig gevinst på 223 millioner kroner fra fibervirksomheten. Denne gir ingen kontantstrøm og er kun en regnskapsmessig gevinst basert på prisingen av transaksjonen. Resultat fra videreført virksomhet er 47,5 millioner kroner, en reduksjon på 55,4 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012.

 
Topp