Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt ble i 2012 på 26,3 millioner kroner, som er 8,6 millioner kroner bedre enn i 2011. Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte.

Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte for 2012 på 8 millioner kroner. Dette utgjør om lag 30 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS’ egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på omlag 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 4 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for 2013.

Regnskapet per 1. kvartal 2013 for konsernet viser et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et nullresultat. Tallene viser at
første kvartal ble betydelig bedre i 2013 enn i 2012. Det har vært stor aktivitet på alle områder og på alle deponier Lindum leverer til. Det er for tiden et høyt aktivitetsnivå blant entreprenørene på Østlandet, og dermed blir det store leveranser til Lindums deponier. Det har også vært stor aktivitet på andre områder som biologisk avfallsbehandling og containervirksomhet.

 
Topp