Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett med et mulig mindreforbruk opp mot 1million kroner. Rådmannen foreslår at programområdets driftsramme som et engangstiltak reduseres med 1 million kroner i 2013.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner.

Vurderinger

Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til at det har blitt gjort mindre overføringer og gitt lavere tilskudd eksterne i 2. tertial enn forventet.

Bystyret har øremerket 3 millioner kroner til tiltak som styrker høyere utdanning i Drammen. Rådmannen har tatt initiativ til å utforme en avtale om mulige samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett med et mulig mindreforbruk opp mot 1 millioner kroner.

Tabell med driftsregnskap

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp