Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

Rådmannen foreslår at det bevilges 0,3 millioner kroner til dekning av underskuddsgaranti til Konnerud IL i forbindelse med årets skisprint. Med unntak av underskuddsgarantien forventes programområdet å gå i balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et merforbruk på 1,9 millioner kroner.

Vurderinger

Det har vært ekstraordinære energikostnader på gatevarme (cirka 0,7 millioner kroner) og idrettsanlegg (cirka 1 million kroner) på grunn av en lang og kald vinter. I tillegg har idrett hatt ekstra utgifter til refusjon for aktivitet på ikke-kommunale anlegg (0,4 millioner kroner) på grunn av økt aktivitet. Dette er utgifter som er større enn opprinnelig budsjettert. Virksomheten har iverksatt tiltak for å holde budsjettrammen.

Konklusjon

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,3 millioner kroner til å dekke opp underskuddsgarantien til KIL i forbindlese med årets skisprint.

Nøkkeltall for driftsregnskap

Investeringsbudsjettet

Oppgradering av infrastruktur

Momsfritaket for arbeid på offentlig vei opphørte fra 1. januar i år. Det foreslås derfor at investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for merutgiftene dette medfører.

Andre forhold

Flaskestativ i byens uterom

Samarbeidspartiene ba rådmannen reise sak om å utforme flaskestativ i byens uterom, som en prøveordning, med plassering i nærhet til dagens søppelkasser på torgene og i parker. (flertallpartienes forslag 23 i økonomiplanen). Flaskestativene skal gjøre panteflaskene lett tilgjengelig. Grunnet uventet oppsigelse av byrenovasjonskontrakten er arbeidet utsatt. Det er naturlig å utvikle flaskestativløsningen i samarbeid med ny renovatør. Bystyrekomiteen vil bli orientert om saken.

Les også om World Cup Skisprint

 
Topp