Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre forhold samferdsel og fellesarealer

World Cup Skisprint

Garantiansvar 2013
Drammen kommune har vedtatt å stille underskuddsgaranti for World Cup skisprint i 2013 med inntil 1 million kroner. Verdien av Konnerud IL’s (KIL) dugnadsinnsats er satt til 0,5 millioner kroner. Det er forutsatt at garantirammen dekker inntil 350 000 kroner av idrettslagets dugnadsinnsats. Regnskapet for årets skisprint viser et underskudd på 379 000 kroner. Etter at KIL har trukket fra 30 prosent i sin dugnadskompensasjon (maks kroner 150 000 i henhold til avtale) og står igjen med et udekket underskudd for årets skisprint på 265 000 kroner.

Resultater World Cup skisprint 2013 (tall i 100 kroner):

  • Underskudd: 379
  • Redusert dugnadskomp 30%: 114
  • Udekket underskudd: 265

Dette underskuddet må i henhold til gjeldende avtale dekkes innenfor kommunens garantiansvar, og rådmannen foreslår at programområdet tilføres tilsvarende beløp.

Ny avtale for arrangement i 2014
Kommunes støtte til arrangementet forutsettes oppretthold på 570 000 kroner. Som gjenytelse forplikter KIL seg til å benytte lokale krefter i deler av kulturprogrammet.

For å styrke KIL som arrangør og bidra til en trygg økonomisk plattform, stiller kommunen en betinget bevilgning (underskuddsgaranti) på inntil 1 million kroner.

KIL’s budsjettmessige godtgjørelse for dugnad på kroner 500 000 omfattes også av garanti etter denne avtale. KIL skal dekke 10 prosent av et eventuelt underskudd inntil KILs godtgjørelse er redusert med 50 000 kroner i henhold til vedtatt budsjett. Drammen kommune garanterer da for dugnadsinnsats på 450 000 kroner som en del av underskuddsgarantien.
I forhold til avtalen for årets arrangement innebærer dette en økning i dugnadsgarantien med 100 000 kroner.

Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for senere arrangementer fra 2015. Dette arbeidet starter rett over nyttår.

Forslag til avtale mellom Konerud IL og Drammen kommune for 2014 følger som vedlegg 9.

 
Topp