Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Drammen Drift hadde et underskudd på 5,5 millioner kroner i 2012. Hovedårsaken til underskuddet skyldes primært konsekvens av streik i forbindelse med lønnsoppgjøret (2,7 millioner kroner) og mindre tilfang av oppdrag i vintersesongen enn forventet (2,0 millioner kroner). Foretaket hadde ved inngangen til 2013 en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner, og har derfor fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom.

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på 2,3 millioner kroner. Dette er cirka 2,8 millioner kroner bedre enn budsjettert underskudd på 0,5 millioner kroner.

Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt gjennom hele året, spesielt knyttet til håndtering av akutte lekkasjer på Drammen kommunes ledningsnett.

Drammen Drift KF har hatt et bedre 2. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning som følge av klimatiske forhold. Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides kontinuerlig med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014. Foretaket anslår et overskudd på 2,1 millioner kroner for 2013. Anslaget forutsetter at foretaket sikrer forholdsmessig budsjetterte anleggsoppdrag for vinterperioden i størrelsesorden 4 millioner kroner.

Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på omlag 6,7 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal i 2012 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng.

Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Drift KF (pdf)

 
Topp