Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Foretakets budsjett for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner kroner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak.  Drammen Parkering KF har per 2. tertial 2013 et overskudd på 7,6 millioner kroner, tilsvarende 0,8 millioner kroner under budsjett.

Begrenset omsetning i Blichs gate p-hus bekrefter tidligere varslet resultatnedgang ved årsslutt, men ved å belaste egenkapitalen vil Drammen Parkering likevel levere budsjettert eieruttak på 13,6 millioner kroner for 2013. Drammen Parkering KF hadde per inngangen til 2013 bokført egenkapital på 6,7 millioner kroner.

For å oppfylle vedtatte intensjoner om at ordningen med bolig- og beboersoneparkeringene skal være selvfinansierende er det nødvendig med en justering av takstene for 2014. Drammen Parkering har nå etter tre års drifting av bolig- og beboersoner sett nærmere på selvkostregnskapet. Utredninger viser at ordningen per i dag går med et forholdsvist stort underskudd. Drammen Parkering KF foreslår at følgende satser for boligsone og beboersone innføres for 2014 for å oppfylle beslutning om selvfinansiering;

Se forslag til priser (inkl. mva)

Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2013 et sykefravær på 5,7 prosent, og et samlet halvårsfravær på under 10 prosent, noe som er et positiv resultat målt opp mot tidligere år.

Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Parkering KF (pdf)

 
Topp