Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på om lag 1 million kroner.  Dette er om lag 0,2 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Hovedårsaken til det positive resultatet er høyere inntekter og lavere energipris.

Drammensbadet hadde per 2. tertial 252 258 besøkende, som er 5 758 flere enn budsjettert og 9 668 flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 2,4 prosent høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på 1 047 besøkende. Inntektene for 2. tertial er 354 686 kroner bedre enn periodisert budsjett, mens omsetningen per besøkende er noe lavere enn budsjettert.  Det ble i slutten av 1. tertial iverksatt større endringer for kioskdriften.

Sykefraværet per 2. kvartal var 8,08 prosent. Det er ned fra 8,42 i 1. kvartal i år og ned fra 13,92 prosent i samme periode i fjor. Sykefraværet består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom).

Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammensbadet KF (pdf)

 
Topp