Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Energiselskapet Buskerud AS

Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som igjen eies av Buskerud fylkeskommune). 

Det er i bykassens budsjett for 2013 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2012 et resultat etter skatt på 251,3 millioner kroner, som er 3,5 millioner kroner lavere enn i 2011. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien fastsatte generalforsamlingen i juni i år et utbytte på 108 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette innebærer at Drammen kommune mottar 54 millioner kroner i utbytte. Dette gir en merinntekt i år på 14 millioner kroner i forhold til budsjett.

EB-konsernets resultat per 2. kvartal 2013 viser et resultat på 287,1 millioner kroner etter skatt. Resultat etter skatt i samme periode i 2012 var på 128,8 millioner kroner. Årets halvårsresultat inkluderer en regnskapsmessig gevinst på 223 millioner kroner etter gjennomføring av den eiermessige integrasjonen mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. Resultat fra videreført virksomhet er 63,7 millioner kroner, en reduksjon på 73,5 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012.

 
Topp