Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Som omtalt i 1. tertialrapport 2013 var konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt i 2012 på 26,3 millioner kroner. Generalforsamlingen fastsatte et utbytte for 2012 på 8 millioner kroner, og inntektene i bykassens budsjett ble i denne forbindelse oppjustert fra 4 til 8 millioner kroner. 

Regnskapet per 2. kvartal 2013 for konsernet viser et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat på 18,4 millioner kroner. Tallene viser et halvårsresultat som er betydelig bedre enn i samme periode i 2012.

Det har vært stor aktivitet på alle områder og på alle deponier Lindum leverer til. Konsernets omsetning er økt med 17,6 prosent i 1. halvår 2013, sammenlignet med samme periode i 2012. Nytt deponi på Egge ble åpnet for innkjøring i 2. kvartal, og forventes å bli en viktig bidragsyter for konsernet fremover.

 
Topp