Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

1. Tertialrapport 2015

Flere får tilbud.

I første tertialrapport styrkes viktige tjenester som barnehage, oppvekst og sosiale tjenester. Flere får gratis barnehage, flere barn får langvarig hjelp fra barnevernet, flere flyktninger tas i mot og flere deltar i introduksjonsprogram.

Drammen investerer nå i idrettsanlegg, som kunstgress- og kunstisbaner, flerbrukshaller og nærmiljøanlegg, og turløyper rustes opp og utbedres. 

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1. tertialrapport 2015, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue pr e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 10. juni klokka 15.00. Rådmannens svar vil foreligge i løpet av fredag 12. juni.

Rådmannens presentasjon av 1. tertialrapport (pdf)

1. tertialrapport 2015 (pdf) 

 

Topp