Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser

Antall ansatte i konsernet er stabilt. Sykefraværsutviklingen er tilfredsstillende og sykefraværet i 1. kvartal 2015 er redusert med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 1. kvartal 2014. Resultat er litt under gjennomsnittlig sykefravær for 1. kvartal de 5 siste årene. Redusert sykefravær er synlig i 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 12 Grunnskole. Sykefraværet er økende i 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester.

Status ansatt- og årsverksutvikling

Kommentarer til personalutvikingen

•    Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 30.04.15 økt med 10. 
•    Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 30.04.15 økt med 20.
•    Økte årsverk er synlig i 01 Barnehage (13 årsverk), 12 Grunnskole (8 årsverk) og 13 Sosiale tjenester (8 årsverk). 
•    Reduserte årsverk er synlig i 05 Helse og omsorg (13 årsverk).

Sykefravær

Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 1. kvartal 2015:

•    Sykefraværet synker i 01 Barnehage og 02 Oppvekst.
•    Sykefraværet i 12 Grunnskole er historisk lavt.
•    Sykefraværet er igjen kommet på et for høyt nivå i programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. 

 
Topp