Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Avvik lønn og lønnsrefusjoner

Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønns-refusjoner under ett.

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som med 5,7 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Det største netto mindreforbruket er det programområde 02 Oppvekst som  har med 3,4 millioner kroner, mens programområdene 01 Barnehage og 13 Sosiale tjenester viser mindreforbruk på henholdsvis 2,2 og 1,2 millioner kroner.

 
Topp