Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet har et forbruk som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innfor tildelt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial.

Vurdering

Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året.

Konklusjon

Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 1. tertial.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Flomutstyr

Flomsikringsutstyr er under bestilling. Dette vil inngå i det utstyret som driftes av virksomheten Vei, natur og idrett.

Nødaggregater

Det er igangsatt et samarbeid med Drammensregionens brannvesen (DRBV) for å gjennomføre innkjøpet av fire nødaggregater. Det er DRBV som skal lagre og drifte dem ved behov.

Befolkningsvarsling

Arbeidet med å forbedre dagens system for befolkningsvarsling er ikke igangsatt enda.

 
Topp