Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Vei

Pilotprosjekt salting, med opphør av salting av kommunale veier har vært forsøkt innført vinteren 2014/15. Prosjektet er avsluttet, og salting gjeninnført, fordi kollektivtrafikken fikk fremkommelighetsproblemer med alternativt vintervedlikehold.

Programområder forventes å holde seg innenfor tildelt ramme i 2015.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har ett merforbruk per 1. tertial på 0,2 millioner kroner.

Vurdering

Programområdet har god økonomistyring.

Konklusjon

Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme.

Driftsregnskap per 30. april for programområde 11 Vei

Andre forhold

Pilotprosjekt salting

Bystyret vedtok 23.9.14 å iverksette pilotprosjekt med opphør av salting for veiene Skogliveien, Betzy Kjeldsbergsvei, Professor Smiths Alle, Ingeniør Rybergs Gate og Kniveveien for vinteren 2014/15. Forsøket ble iverksatt, men det viste seg at betydelige fremkommelighetsproblemer oppsto uten salting. Blant annet meldte Nettbuss raskt om at de nye leddbussene ikke kom frem. Salting måtte derfor gjeninnføres for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet. Rådmannen kommer tilbake med evaluering i en egen sak før neste vintersesong.

 
Topp