Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Planlagte investeringer ventes gjennomført i tråd med handlingsplanen. Ubrukte investeringsmidler fra 2014 foreslås brukt i 2015.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har per 1. tertial et resultat i samsvar med vedtatt budsjett.

Vurdering

Det er ikke behov justering av driftsbudsjett.

Konklusjon

Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme.

Driftsregnskap per 30. april for programområdet 14 Vann og avløp

Investeringsbudsjettet

Innenfor vann og avløp var det ubrukte investeringsmidler på 2,9 millioner kroner i 2014. Aktiviteten på ledningsutskiftning er justert opp i 2015, og ubrukte midler fra 2014 foreslås rebevilget i 2015.

 
Topp