Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Ved utgangen av 1. tertial 2015 har Drammen Drift KF et underskudd på 1,2 millioner kroner, mens periodebudsjettet forutsetter tilnærmet balanse. Resultatet er omlag 1,9 millioner kroner svakere enn for samme periode i 2014. Det negative avviket skyldes i hovedsak redusert omfang av akutte oppdrag for Vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune, som i utgangspunktet kan være vanskelig å budsjettere.

Det har vært gunstige værforhold våren 2015, som har gjort det mulig for foretaket å forsere istandsetting fra vinterarbeid for å avhjelpe ledig kapasitet. Samtidig har foretaket intensivert sitt arbeid for å sikre oppdrag hos andre oppdragsgivere.

Foretaket har hatt et langt dårligere 1. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor man historisk sett har et høyt aktivitetsnivå. Det vil dermed være lite realistisk å anta at foretaket kan klare å ta igjen det akkumulerte tapet fra 1. tertial. Nøkkelen til årets resultat ligger på den oppdragsmengde foretaket kan sikre for høst/vinter 2015. Med bakgrunn i en forutsetning om at foretaket sikres tilfredsstillende portefølje av oppdrag for høst/vinter 2015 vil foretaket anslå et resultat på 0,5 millioner kroner for 2015. Dette er 2,0 millioner kroner lavere enn budsjettert overskudd på kr 2,5 millioner kroner. Rådmannen vil nøye følge utviklingen i foretaket og foreta eierstrategiske vurderinger i forhold til dette.

Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4.

 
Topp