Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF har per 1. tertial et overskudd på 1,6 millioner kroner. Foretaket er dermed i balanse i forhold til periodisert budsjett. Sykefraværet i første kvartal var på 15,4 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 innebærer dette en nedgang på 0,6 prosent. Bygging av nytt kjøkken er i rute med planlagt overlevering medio oktober 2015. 

Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5.

 
Topp