Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF har for 1. tertial 2015 et positivt resultat på 6 millioner kroner før finansposter. Dette er 1,1 millioner kroner bedre enn budsjettert, noe som gir et godt grunnlag for å oppfylle kommunens eieruttakskrav på 15,0 millioner for året 2015.

Den daglige driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, boligsoneadministrasjon, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Når det gjelder Blichs gate p-hus, er det for 1. tertial en beleggsøkning innenfor alle betalings/parkeringskategorier og budsjettmål for 1. tertial er nådd. Første automater med oppgradert teknologi er innkjøpt og prøves ut. Foretaket har fortsatt et høyt sykefravær og HMS-gruppen har startet opp et samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å søke løsninger som kan føre til redusert fravær.

Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6.

 
Topp